Ineteractive Decision Making Lab

      
   Main   כללי המעבדה   
   Sign upLogin      חוקרי המעבדהצור קשר
ברוכים הבאים לאתר ההרשמה של המעבדה לקבלת החלטות אינטראקטיביות


לאחר ההרשמה, תוכלו לקבל הזמנות לניסויים לכתובת המייל שמסרתם ולהירשם ולהשתתף בניסויים.

רק התלמידים הרשומים למעבדה יקבלו הזמנות ובמידה וירצו, יוכלו להשתתף בניסויים .

תמורה כספית גבוהה מובטחת למשתתפים (תלוי בניסוי, בהחלטות המשתתף ובמזל).

לא נדרש ידע מוקדם בכלכלה.

ההרשמה לא מחייבת השתתפות בניסוי כלשהו.

לרישום למעבדה


For questions please contact idmlab@tauex.tau.ac.il.