Ineteractive Decision Making Lab

      
   Main   לוח השנה   כללי המעבדה   
   Sign up         חוקרי המעבדהצור קשר
כללי המעבדה


על מנת להשתתף בניסויים של המעבדה לקבלת החלטות אינטראקטיביות, חובה להירשם למאגר באתר זה. בכך את/ה מסכימ/ה לכללים הבאים:

  • עליך להיות בן/ת 18 על מנת להשתתף בניסויים.
  • רק סטודנטים באוניברסיטת תל אביב רשאים להירשם ולהשתתף .בניסויים. יש להגיע עם כרטיס סטודנט בתוקף לכל פעילות של המעבדה
  • על המשתתפים להגיע למעבדה 5 דקות לפני הזמן המצוין בהזמנה של כל ניסוי. המאחרים לא יורשו להשתתף בניסוי ולא יקבלו כל תמורה.
  • אם לאחר שנרשמת לניסוי הסתבר לך כי אינך יכול/ה להגיע לניסוי, עליך לבטל את הרשמתך מיד על ידי שליחת מייל לכתובת: idmlab@tauex.tau.ac.il
  • ההרשמה לניסוי הינה מחייבת. אין להירשם לניסוי אם אין באפשרותכם להשתתף במועד המצוין. משתתפים שנרשמו להם שתי "אי הופעות" יימחקו ממאגר משתתפי המעבדה, יפסיקו לקבל הזמנות לניסויים ולא יורשו להשתתף בניסויים בעתיד.
  • אם בשל סיבה כלשהי התלויה בנו, לא תוכל/י להשתתף בניסוי למרות שהגעת בזמן, תקבל/י מאתנו פיצוי מידי על הזמן שבזבזת בסך 20 ₪.
  • ההרשמה לניסוי הינה אישית. רק משתתפים שנרשמו לניסוי מסוים רשאים להשתתף בו.
  • אם אתם משתתפים באחד הניסויים שלנו, אתם יכולים להיות בטוחים שהניסוי עומד בדיוק בכללים המוסברים בתחילת הניסוי. בניגוד לניסויים מסוימים בתחומים אחרים, בניסויים בכלכלה איננו נוקטים בהטעיה, ומחקרים כלכליים המבוססים על הטעייה אינם ניתנים לפרסום בכתבי עת כלכליים. לכן, מה שמוסבר לכם בתחילת הניסוי הוא בדיוק מה שיקרה. לא יותר, ולא פחות.For questions please contact idmlab@tauex.tau.ac.il.